เนื้อหาการนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5

Advertisements
โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

13246043_1283765854974848_917334858_n

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

กำหนดการจัดงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 5

schedule_Page_1 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

รายละเอียดหัวข้อบทคัดย่อผลงาน

ผลงานการพัฒนาระบบงาน ,CQI/Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน

๑.      ชื่อผลงาน/โครงการ /นวัตกรรม :

๒.     คำสำคัญ: ระบุคำสำคัญเพื่อง่ายต่อการค้นหา

๓.     สรุปผลงานโดยย่อ : ระบุจุดเน้นของผลงาน/โครงการว่าทีมได้ปรับปรุงอะไรและเกิดผลลัพธ์อะไร

๔.     ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :

๕.     เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายของโครงการโดยมี format ดังนี้: เพื่อเพิ่ม/ลด…[อะไร/เท่าไร]… ภายในเวลา……[อาจจะระบุพื้นที่ด้วย]

๖.     ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ระบุว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไรมีผลกระทบต่องานหรือการดูแลผู้ป่วยอย่างไร เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง มีสาเหตุสำคัญจากอะไร และนำองค์ความรู้อะไรมาใช้ในการพัฒนาอย่างไร

๗.     กิจกรรมการพัฒนา: ระบุ (๑) อธิบายการดำเนินการที่เกิดขึ้นหรือขั้นตอนการทำ  (๒) ระบุประเด็นการพัฒนาในลักษณะของ bullet ซึ่งแต่ละ bullet มีความชัดเจนในตัวเองโดยเริ่มประโยคด้วยคำกิริยาที่เน้นวิธีการลงมือทำกิจกรรม [เช่น ประเมินการกลืนของผู้ป่วย stroke ด้วยวิธีการทดสอบเป็นขั้นตอนตามลำดับดังนี้… ]          ให้รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทีมได้ทำอะไรไปบ้าง (๓) แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น